ul. Kinowa 16, 04-017 Warszawa

Alkoholizm a wychowanie

Nazwa „alkoholizm” stosowana jest przy omawianiu uzależnienia od substancji alkoholowych, które są bezpośrednią przyczyną degradacji człowieka. Z kolei mianem „rodziny...

Gdy trzeźwiejący alkoholik staje się patologicznym graczem

Osoba nadużywająca alkoholu doświadcza nawarstwiania się wszelkich problemów, zanim zauważy zachodzące zmiany. Ważną rolę w procesie wychodzenia z uzależnienia pełni...