ul. Kinowa 16, 04-017 Warszawa
jak-zrozumiec-alkoholika

Alkoholizm jest trudną chorobą, którą wyjątkowo ciężko się leczy. Każda choroba związana z funkcjonowaniem psychiczny stanowi niełatwą barierę do pokonania. Praca z psychiką ludzką wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia, dlatego ważne jest, aby alkoholicy byli leczeni przez, odpowiednio przygotowane do tego, jednostki.

Aby zrozumieć alkoholika trzeba poznać wszystkie fakty, dotyczące choroby. Nie da się pomóc komuś, kto mierzy się z zaburzeniem, którego nie rozumiemy. Aby nakłonić alkoholika do leczenia powinniśmy znać najważniejsze mechanizmy rządzące uzależnieniem od alkoholu.

Zrozumienie alkoholika polega na wsparciu oraz zapoznaniu się z przebiegiem choroby. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z trudności przez jakie przechodził alkoholik. Za każdym uzależnionym od alkoholu stoi jakaś historia oraz doświadczenie.

Jakie działania wspomagają walkę z alkoholizmem?

Alkoholizm możemy zwalczyć, jeżeli przejdziemy sumiennie przez cały proces leczenia. Obecnie istnieje wiele możliwości, które alkoholik może uwzględnić w swoim leczeniu. Bardzo popularne stają się treningi radzenia sobie z trudnymi emocjami pomogą przejść przez ciężkie początkowe etapy zdrowienia. Uzależniony, który rozstaje się z używką cierpi, z powodu nagromadzenia się negatywnych uczuć. Jedyny sposób na poradzenie sobie ze złością opierał się na spożywaniu alkoholu. Taki trening umożliwia nabranie nowych nawyków i wykształtowanie się zdrowych rozwiązań problemów. 

Polecane dla alkoholików, są również treningi radzenia sobie ze stresem. Stres bowiem, jest jedynym z najważniejszych czynników, który odpowiada za powstawanie alkoholizmu. Sytuacje stresowe kosztują nas wiele nerwów. Wiele osób źle reaguje na trudne wydarzenia. Z tego względu poszukuje się łatwych sposobów na pozbycie się zbędnego napięcia. Alkohol jest najpopularniejszy i najdostępniejszy. Ważne, aby po zakończeniu terapii alkoholik potrafił rozprawiać się ze stresem w inny sposób niż spożywanie alkoholu.

Na uwagę zasługują także techniki relaksacyjne, których popularność stale rośnie. Jak już było wspominane, alkoholizm wiąże się bezpośrednio z negatywnymi emocjami. Dlatego też warto nauczyć się nad nimi panować. Techniki relaksacyjne są przydatne, gdy poszukujemy odpoczynku od problemów życia codziennego, w taki sposób, aby nie angażować używki. 

Relacje alkoholika

Ze względu na problemy emocjonalne alkoholik może mieć dużo problemów z przyjaciółmi oraz najbliższą rodziną. Kiedy nałóg zaczyna się rozwijać, alkoholik przestaje dostrzegać inne kwestie. Liczy się dla niego tylko używka. Z tego powodu wszystkie relacje, które do tej pory były ważne, odchodzą na drugi plan. Rodzina alkoholika musi wiedzieć, że to normalne, że w pewnym etapie choroby uzależniony odsuwa się i bardzo często dochodzi do zerwania więzi rodzinnych. Mając tę wiedzę możemy chronić siebie oraz niego przed takimi sytuacjami. 

Osoba uzależniona od alkoholu zachowuje się w bardzo konkretny sposób. Jej działania stają się irracjonalne i niebezpieczne. Większość rozmów z nią kończy się kłótnią oraz wybuchami agresji. W alkoholiku mnożą się negatywne emocje, które rosną w siłę wraz z nałogiem. Z tego względu bardzo ciężko jest do niego dotrzeć. 

Po zakończonej terapii alkoholicy, którzy nie mieli partnerów powinni wstrzymać się od wchodzenia w nowe związki, szczególnie z osobami, które np. były uczestnikami spotkań w grupie AA. Budowanie relacji z osobą, która miała przejścia z alkoholem mogą skończyć się źle. Kiedy jeden z partnerów zacznie pić, druga osoba prawdopodobnie do niego dołączy. Zamiast wspierać się w problemie może stać się tak, że obie osoby sięgną dna. 

Każda znajomość, którą zawiera alkoholik powinna być przemyślana, ponieważ otoczenie, w którym przebywamy ma duży wpływ na nasze zachowanie. Presja rówieśnicza oraz obracanie się w konkretnym towarzystwie może wpłynąć na nawrót choroby. Alkoholik powinien znaleźć osoby, które wspierają go w trzeźwości, nie namawiają na picie i nie poddają ciężkim próbą. Najlepiej, aby znajomi uzależnionego również powstrzymywali się od picia w jego towarzystwie. Dobrym przykładem są ludzie, których spotyka się na terapii uzależnień. Wspólny cel podnosi jedynie motywację do dalszego życia w abstynencji. 

Czego alkoholik powinien unikać?

Każdy alkoholik powinien unikać tzw. wyzwalaczy. Są to bodźce, które wywołują w nim chęć picia (budzą skojarzenia i tworzą negatywne emocje, które szukają ujścia w piciu alkoholu). Każdy alkoholik ma swój indywidualny zestaw wyzwalaczy, ale zdarzają się również wspólne. 

Osoba uzależniona powinna unikać nieciekawego towarzystwa. Jak było wspomniane, niewłaściwi ludzie mogą nas ściągnąć na sam dół. Dobór znajomych to ogromnie ważny punkt. Alkoholikowi nie sprzyjają także wizyty w miejscach, w których spożywa się alkohol (kluby, puby oraz inne imprezy). Można zatem ograniczyć swoją obecność w takich miejscach do minimum. Najważniejsze, aby unikać bezpośredniego kontaktu z alkoholem. Jeden kieliszek nigdy nie pozostanie dla alkoholika jednym kieliszkiem. 

Istotne jest także, aby alkoholik dużo przebywał na świeżym powietrzu, uprawiał sport i przede wszystkim się nie nudził. Brak zajęcia bardzo często kończy się piciem. W każdej chwili uzależniony może zmienić swoje życie. Harmonogram dnia oraz wprowadzenie prostych zasad może ustawić życie chorego, w taki sposób, żeby nie miał czasu myśleć o piciu. 

Znaczenie terapii w alkoholizmie 

Terapia jest podstawowym działaniem, które się powinno podejmować od razu po zdiagnozowaniu choroby. Alkoholik nie będzie potrafił samodzielnie odejść od nałogu. Celami terapii jest poprawa funkcjonowania oraz nauczenie się żyć na nowo, w taki sposób, aby alkohol nie stawał się odpowiedzią na każdy problem. Terapia jest zatem koniecznością, przez którą trzeba przejść, by skutecznie wyjść z nałogu. 

Samodzielne działania są rozwiązaniem chwilowym, tymczasowym i nie każdy ma siłę, aby w pojedynkę mierzyć się z alkoholizmem. Kluczowe jest zatem, aby zgłosić się do ośrodka terapii uzależnień i odbyć terapię. 

Terapia nie może być jednak podejmowana bez zgody pacjenta. Jeżeli alkoholik został do niej przymuszony, efekty nie mogą być zadowalające. Porzucanie nałogu jest decyzją indywidualną, która wymaga pełnej gotowości oraz solidnego przygotowania. Na terapii alkoholik uczy się postępować w inny sposób. Nauczenie się prawidłowych nawyków skutkuje dużą efektywnością w rzucaniu używki. Lekarze i specjaliści pracują z osobami uzależnionymi 24 godziny na dobę. Pełna, profesjonalna opieka pozwala na sprawny powrót do zdrowia. 

Terapia antyalkoholowa najpierw pozbywa się fizycznych skutków uzależnienia od alkoholu, a później skupia się na psychicznym aspekcie. Działania terapeutów są dostosowane do potrzeb pacjentów. Każdy alkoholik wymaga osobistego podejścia, które będzie uwzględniało fazę jego choroby oraz aktualny stan i wymagania. Decydując się na leczenie możemy być pewni, że specjaliści zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić nam dawne życie oraz pełne zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.